Сертификати

Kaчество и сертификати Измерванията на топлинните мощности на всички отоплителни тела TOPLOMASHINEX са извършени в акредитирани лаборатории съгласно хармонизираната норма  EN 442.

Условия за плащане

Условия за плащане Заплащането при покупка на продукт предлаган от ТОПЛОМАШИНЕКС БГ ЕООД се извършва чрез изброените начини: Банков превод с посочване номера на поръчката, генериран при нейното заявяване с Банкови реквизити: Получател/Beneficiary: Топломашинекс БГ ЕООД Сметка на получателя/Beneficiary’s account : … Read More